Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Ремонтни работи и рехабилитация на сгради на читалищата Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 26.06.2006 г.

Източник на финансиране:
Проект „Красива България”

Проект „Красива България”

Основни дейности по проекта: Реконструкция на покриви, фасади и вътрешни пространства на сгради на читалищата в селата Добри дял, Драгижево и Мерданя. Период на изпълнение: 21.06.2006 - 21.11.2006 г. Обща стойност на проекта: 187 877.00 лева Собствен принос: 50%