Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Районна пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица Статус на проекта: Реализиран Договор за финансиране: Договор от 2004 г.

Източник на финансиране:
Програма ИСПА

Програма ИСПА

Основни дейности по проекта: Обработване на отпадъчни непречистени битови и промишлени води постъпващи от гр. Горна Оряховица, гр.Лясковец и гр. Долна Оряховица. Период на изпълнение: 01.01.2004 - 31.12.2006 г. Обща стойност на проекта: 16 000 000.00 лева