Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Вместо пакости да правя, аз се уча и играя 29.03.2024 Вместо пакости да правя, аз се уча и играя Ръководството на НУ „Цани Гинчев“ - гр. Лясковец с подкрепата на Община Лясковец, чрез Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН), успешно зарадва предваканционно децата чрез реализиране на образователни игри със състезателен характер „Вместо пакости да правя, аз се уча и играя“. Дейността е част от превантивната програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по конкретно от образователните дейности за засилване интереса на младежите към участие в превантивни програми. Състезанието се проведе в двора на училището и в него участие взеха пет отбора с деца от I-ви до IV-ти клас, които отговаряха на образователни въпроси, част от обучението им в училище в областите, природа, история, математика и география. Отговорите се оценяваха от външно жури, чийто председател бе г-жа Емилия Жилиева - Зам.-кмет на Община Лясковец и Председател на МКБППМН и членове - г-жа Виолета Добрева - Управител на ЦОП - гр. Лясковец и г-жа Цветомила Берова - Секретар на МКБППМН при Община Лясковец. Децата получаваха точки за всеки даден верен отговор и в зависимост от сложността на въпроса и разбираха отговорите от журито на непознатите за тях въпроси. След крайното класиране отборът на „Оранжевите“ стана I-ви, а всички участващи в състезанието получиха грамоти за участие и образователни книжки. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните подари и образователни книжки за училището, които ще са на разположение на децата и учителите през годината. Г-жа Емилия Жилиева и г-жа Дияна Петкова закриха празника и пожелаха на децата и техните учители хубави ваканционни дни. Организаторите се надяват, децата да запазят и надградят получените знания и да продължават да развиват любознателността си към учебния процес.