Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 13 март 2024 г. и на заседания на постоянни комисии на 13 март 2024 г. 12.03.2024 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на Община Лясковец, председателят на Общински съвет – Лясковец свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 13.03.2024 г. (сряда) от 18:20 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред: 1.Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Лясковец. 2.Промяна в бюджета на Община Лясковец за 2024 година.   График на заседания на постоянни комисии на Общински съвет - Лясковец за извънредното заседание на 13 март 2024 година: 18:00 часа – ПК „Бюджет и финанси”: 1.Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2025 – 2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Лясковец. 2.Промяна в бюджета на Община Лясковец за 2024 година.