Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец се включва за пореден път в националната кампания за борба с инсулта 27.10.2023 За пореден път община Лясковец се включва в национално значима кампания в областта на здравеопазването. По повод 29 октомври, Световния ден за борба с инсулта, Асоциацията за инсулт и афазия провежда националната кампания „Всяка минута е ценна! Научи симптомите на инсулта“. Общинска администрация-Лясковец безрезервно подкрепя информационната кампания за повишаване разпознаваемостта на симптомите на инсулта. Целта на кампанията е да се повишат познанията на обществото за симптомите на инсулта и правилното поведение при тяхното установяване. „Това е критично познание, разпространението на което пряко влияе върху адекватната помощ за пострадалите в острата фаза на заболяването. Световния опит е огромен. Това, което ние можем и правим, е да привнасяме и адаптираме успешните модели, които доказано работят. От своя страна, като активна пациентска организация, се стремим да надграждаме като се съобразяваме с нашите локални нужди в страната“, споделя Дорина Добрева - председател на Асоциацията за инсулт и афазия. Инсултът е най-срещаното заболяване в страната и е основна причина за смъртност със статистически показатели, които превишават многократно тези в останалите европейски страни. Ежегодно в България се регистрират над 45 000 нови случая, а повече от 1,5 млн. са засегнати пряко или косвено у нас. Макар инсултът да засяга пряко само един от членовете на семейството, в зависимост от тежестта на заболяването, животът на всички се променя. Грижата за инсултно болен изисква мобилизацията на всички в едно домакинство, за да се удовлетворят основните потребности на болния. Асоциацията за инсулт и афазия си поставя като основна цел намаляването броя на инсултите в страната. Работейки за постигането на тази задача, кампанията на пациентската организация традиционно е широко подкрепена от над 230 от общо 260 общини, разположени във всички 28 области. Всяка от общините допринася за повишаване информираността за превенция на инсулта и за възможностите за използване на предоставяните от тях общински и социални услуги във връзка със заболяването. Националната кампания обединява усилията на Асоциацията за инсулт и афазия с тези на съсловните лекарски организации в страната, болнични и рехабилитационни центрове, Българският червен кръст, редица бизнес организации и изявени личности. Благодарение партньорството на пациентската организация с Български пощи, чрез тяхната клонова мрежа, превенцията на инсулта посредством информационен постер със симптомите на заболяването, достига и до най-малките населени места (с под 150 жители). В настоящата кампания е предвидено безплатно осигуряване на щендер-тристен до общините, които за първи път партнират на Асоциацията, разпространение на листовки и плакати, осветяване на знакови обекти в лилаво (цвета на борбата с инсулта). В програмата са включени безплатни прегледи, организирани от лечебни заведения в страната, както и разнообразни културни и информационни събития, между които и достъп до групи за взаимопомощ за прекаралите инсулт за всяка от областите в България. Групите са достъпни във Фейсбук страницата на Асоциация за инсулт и афазия.