Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

От социалната услуга „Грижа в дома” се възползват 130 потребители в Община Лясковец 11.10.2023 От социалната услуга „Грижа в дома” се възползват 130 потребители в Община Лясковец На територията на община Лясковец се реализира проект № BG05SFPR002-2.001-0150-С01 „Грижа в дома в Община Лясковец”, финансиран от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027г. Осъществяването му спомага за намаляване на социалната изолация и повишаване стандарта на живот на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, живущи на територията на общината. Проектът дава възможност за заетост и финансова независимост на лицата, които предоставят социалните услуги: социални асистенти, медицински сестри и психолог. В рамките на изпълнението на проекта са проведени две обучения на наетите лица – въвеждащо и надграждащо. Проведена е и супервизия на наетите лица, с цел оказване професионална и методическа подкрепа, снемане на напрежението и професионалния стрес, които съпътстват работата със самотни, възрастни и лица с различна степен на увреждане. 130 са потребителите, живущи на територията на община Лясковец, на които социалната услуга „Грижа в дома“ помага. В период от шест месеца – от 3 април до 30 септември 2023 година, от подкрепа в домашна среда от социален асистент се възползват 92-ма потребители, като по населени места са разпределени както следва: в Лясковец – 59 лица, в Джулюница – 26 и в Добри дял – 7 потребители. Подкрепа в домашна среда от медицински специалист получават 73-ма потребители, от които 28 в Лясковец, в Джулюница – 22-ма, в Добри дял – 7 и в Мерданя – 16 лица. Подкрепа в домашна среда от специалист психолог имат 21 лица, които са само от гр. Лясковец. Има потребители, които ползват повече от една услуга в домашна среда.