Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Една година „Топъл обяд“ за 60 нуждаещи се на територията на община Лясковец 03.10.2023 С подписване на Договор за безвъзмездна финансова подкрепа №BG05SFPR003-1.001-0131-C01 на Община Лясковец по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 на 03.10.2023 г. се навършва една година от осигуряването на топъл обяд за 60 нуждаещи се на територията на Община Лясковец. В град Лясковец са включени - 29 нуждаещи се граждани. В Джулюница правоимащите са 10 жители на селото, 16 са лицата от Добри дял, трима са нуждаещите се от топъл обяд в Козаревец и двама жители на село Мерданя. Основната цел на проекта е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на лица, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Храната се приготвя всеки работен ден в „Домашен социален патронаж“ - гр. Лясковец. Порциите включват супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на стойност 3.20 лв с включено ДДС за 1 лице. Същевременно се дава и съпътстваща подкрепа за преодоляване на социалната изолация, като също се работи за смекчаване и намаляване на бедността и за осигуряване на нормални условия за живот на хората, живеещи в крайна бедност. Лицата, които имат право да се включат в подкрепата са: лица и семейства без доход или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, лица обект на социално подпомагане, хора с увреждания или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи и бездомни лица от уязвими групи и други. Общата стойност на проекта е 165 254.40 лв, съфинансирано от Европейски социален фонд плюс по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027 г. Срокът на изпълнение на договора е до 30.09.2025 г.

Една година „Топъл обяд“ за 60 нуждаещи се на територията на община Лясковец