Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Поздравление на кмета д-р Гецова по повод Деня на народните будители 01.11.2022 Поздравление на кмета д-р Гецова по повод Деня на народните будители В Деня на народните будители искам да поздравя всички училищни, книжовни, читалищни, театрални, музикални и културни дейци. Скъпи съвременни будители и всички вие, които носите в сърцата си искрата на просветлението, с дело, слово и вяра разпалвате родолюбивия огън и съхранявате духовните ценности и морал на българската нация, бъдете здрави! Продължавайте да се стремите към образование и книжовност, и все така да допринасяте за духовното израстване на българина. В ден като днешния е необходимо всеки от нас да си спомни за изконните възрожденски добродетели – стремеж към духовно съвършенство, жажда за знания, искреност, нравственост, родолюбие. Наша е отговорността да ги пазим и предаваме на следващите поколения. Вие, съвременните будители, носите с достойнство този най-голям и отговорен товар на плещите си. Вие не само учите младото поколение на родния ни език, на културните ценности и традициите ни, на любов към българския фолклор и на обич към историята на родния ни край. Вие, подкрепяте учениците в трудностите, които ги чакат по пътя на знанието. Да будите и убеждавате подрастващите, че знанието и науката са мъдрост и сила, е не лека задача в нашето трудно съвремие. Но аз съм сигурна, че докато живее будният български дух, ще бъде жив и пламъкът на народността! Освен здраве, желая упорит и съзидателен труд и достойно следване стъпките на българските будители! Честит празник, читалищни дейци, самодейци, музиканти, танцьори, хора на словото и изкуството! Честит празник, скъпи хора на науката, прогреса, просветители, учители и ученици!   д-р Ивелина Гецова Кмет на Община Лясковец