Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Лясковец на 14 януари 2016 г. 13.01.2016 На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.29. ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, председателят на Общински съвет - Лясковец, свиква общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 14.01.2016 г. (четвъртък), от 17:45 часа, в заседателната зала на Община Лясковец, при следния проект за дневен ред:   1. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2016 г., мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” с обект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на Кметство село Мерданя“.   2. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България”- кампания 2016 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект „Строително-ремонтни работи в НУ „Цани Гинчев“ - ремонт санитарни помещения, отводняване и възстановяване настилка вътрешно дворно пространство“.