Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Удължава се изпълнението на проект "Подкрепа за достоен живот", схема "Алтернативи в община Лясковец" 28.08.2012 От 04.09.2012 г. се удължава с още три месеца изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи в община Лясковец”. Към момента са сключени 17 договора с лица за социалната услуга „Личен асистент”. Обслужват се потребителите от гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Мерданя, с. Козаревец, с. Добри дял и с. Драгижево. Ползвателите на социалната услуга „Личен асистент” по проекта са хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания.

Удължава се изпълнението на проект "Подкрепа за достоен живот", схема "Алтернативи в община Лясковец"