Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Пресконференция по проект "Заедно да преоткрием нашето училище" договор БС/РОФ 33.8-2011/013 29.05.2012 На 28 май 2012 г. от 14.00 часа в сградата на ОУ „П.Р. Славейков” с. Джулюница, община Лясковец се състоя заключителна пресконференция по повод финализирането на проект’’Заедно да преоткрием нашето училище’’. Г-жа - Д. Христова - директор на ОУ ”П.Р.Славейков” с. Джулюница, която е и ръководител на едната от 2-те групи, направи обзор на реализираните вече дейности. През изминалата учебна година в ОУ”П.Р.Славейков’’ с. Джулюница започна реализирането на проекта. За работа в мултикултурна среда бяха обучени всички учители, бяха закупени два фотоапарата, лаптоп, обособена бе клубна стая.Това бе началото на клуб ”Заедно”. 30 ученика, разделени в 2 групи: „Знайко” и „Мечтатели” с ръководители Марияна Дончева и Д. Христова си поставиха амбициозната задача да овладеят основата на фотографското изкуство, да изработят кукли и карнавални костюми, да станат приятели. Създаден бе и родителски клуб, започна изграждането на училищно настоятелство. Много родители подкрепиха и подпомогнаха работата по проекта. Към тях е отправена благодарността на целия екип на проекта. Учениците от клуб „Заедно” получиха не само своите първи уроци по фотография и декоративно-приложните изкуства, а и по толерантно отношение към различните по етническа принадлежност и вероизповедание съученици.Те се оформиха и развиха като истински творчески екипи, които направиха 3 самостоятелни изложби с фотографски снимки, декорации и кукли. Изработиха над 20 карнавални костюма. На пресконференцията присъсваха много родители, учители и гости, които с много настроение си припомниха началото на проекта и си пожелаха да има още много спечелени проекти.