Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница спечели проект по програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време” 20.02.2012 Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница спечели проект по програма на  МФВС „Спорт за децата в свободното време” Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница получи одобрение на проект по програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време” и в началото на месец февруари се подписа договор между Министерство на физическото възпитание и спорта и Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница. Проектът стартира от началото на месец февруари, като проекта е насочен към придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване, създаване на мотивация на децата за участие в спортни занимания, популяризиране на спорта хандбал в село Джулюница. Чрез настоящия проект се цели създаване условия и възможности за участие на деца в спортни занимания в свободното им време, подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност, подобряване двигателната им култура, придобиване първоначални знания, умения и навици за практикуване на спорта хандбал в свободното си време. Основна насока на работа по програма ”Спорт за децата в свободното време” с учениците е запознаването с колективния спорт хандбал, с неговата спортно-техническа част. Всяка една от дейностите предвидени по проекта е насочена към придобиване първоначални знания за историята, философията и етикета в колективните спортове. С практикуването на хандбал ще се създаде интерес и мотивация за занимания със спорт сред учащите и на по късен етап след приключване на проекта те ще могат да вземат участие в спортно състезателния живот в Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница, като пълноправни членове имащи своите права и задължения. Основна роля при реализирането на проектното предложение има партниращата организация ОУ „П.Р. Славейков”, с. Джулюница, която се предвижда да вземе участие при подбора на децата. Дейностите по проекта ще се осъществяват два пъти седмично по един астрономически час в разстояние на 4 месеца. Предвидените занимания ще бъдат осъществявани в Физкултурен салон и спортна площадка при ОУ „П.Р. Славейков”, село Джулюница. Проектното предложение възлиза на стойност 3 200 лева. Продължителността на проекта е 6 месеца.

Хандбален клуб „Владислав - 2009”, с. Джулюница спечели проект по програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време”