Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец стартира изпълнението на нов проект за благоустройство и озеленяване 16.01.2012 Община Лясковец стартира изпълнението на нов проект за благоустройство и озеленяване На 15.12.2011 г. Община Лясковец официално стартира проект № BG051PO001-5.1.02-0033-C0001 „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” със средства от Европейския социален фонд. В рамките на новосъздаденото социално предприятие ще бъдат разкрити 29 нови работни места, като 10 от тях ще бъдат в населените места от Общината (по двама души във всяко от прилежащите села). Дейността на общинското социално предприятие ще осигури озеленяване и поддържане на общински зелени площи за широко обществено ползване, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих, подобряване на зелената система на територията на община Лясковец. Проектът ще се реализира в срок от 16 месеца и е с обща стойност 296 000 лева.

Повече информация за проекта.