Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Д-р Гецова подписа договор по проект в помощ на български и ромски деца 08.09.2011 На 9 септември 2011 година д-р Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец подписва договор в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, за предоставяне на финансова помощ по ПК 33.8-2011 – „Подпомагане институционализирането на процеса на десегрегация в България” по проект „Заедно да преоткрием нашето училище”. Общата стойност на проекта е 11 650.37 лв., от които 500 лв. са собствени средства. Периодът, през който трябва да се реализира проекта е 8 месеца. Проектът стартира на 1 октомври 2011 година и ще приключи към края на учебната година - на 31 май 2012 г. Основната цел на проекта е да се създаде благоприятна приемна среда за учениците от ромски и български произход в едно от общинските училища – джулюнското ОУ „П. Р. Славейков”. Тази цел ще бъде постигната чрез участието им в Клуб „Заедно”, в който ще изучават и пресъздават българските и ромски обичаи и традиции. Предстои обучение на учителите за работа в мултикултурна среда, също и работа с родителите чрез участието им в родителски клуб и кампании. Общи цели на проекта са: създаване и утвърждаване на устойчива среда за личностно и социално развитие на учениците, чрез подобряване и допълване на образователния процес с интересни и разнообразни дейности, ангажиращи свободното им време. Ще бъдат организирани и занимания по фотография, чрез които ще се постигне траен интерес у ромските ученици към изкуството. По този начин у тях ще се изградят умения за аранжиране на фотографски изложби и работа в екип, както и чувство за естетически вкус. Особено важно е също, чрез реализацията на проекта да се създаде траен интерес и доверие към училищната институция, както и мотивация за редовна посещаемост на учебните занятия, с цел превенция от отпадане от училище на деца от ромските малцинства. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и с помощта на Ромски образователен фонд (РОФ).

Д-р Гецова подписа договор по проект в помощ на български и ромски деца