Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

МИГ Лясковец - Стражица проведе публично промотиращо събитие по проект ”Панаир на добрите идеи” в град Стражица 03.08.2011 МИГ Лясковец - Стражица проведе публично промотиращо събитие по проект ”Панаир на добрите идеи” в град Стражица На 31 юли 2011г. в гр.Стражица се проведе публично промотиращо събитие ”Панаир на добрите идеи”. Това е първо по своето съдържание събитие в България на едно място да се съберат и представят конкурентни идеи, търсещи финансиране. Инициативата е по проект ”Панаир на добрите идеи”, който се финансира от Фондация ”Америка за България”, Община Лясковец и Община Стражица. Пред публика от над 350 човека на сцената за мечтатели среща си дадоха участници от 27 проекта, кандидатстващи за финансиране в Конкурса за малки проекти ”Панаир на добрите идеи”. Всички бяха невероятно изобретателни при представяне на своите идеи, иновативни, зрелищни, неповторими, цветни, атрактивни, креативни, мислещи и вярващи в успеха жители на МИГ-територията. Всяка идея блесна по свой уникален начин. Партньори от местните общности си подадоха ръка заедно да защитават местното развитие. Резултат от проведения ”Панаир на добрите идеи” бяха избрани за финансиране 15 добри идеи, които ще се реализират като малки проекти. Всички финансирани проекти разполагат с ресурси за граждански интервенции в малките населени места , развитие на творчески и иновативни дейности за ангажиране на общественото внимание по сектори на представителство. Идеите са в сферата на образование, култура, местно развитие, място за живот, младежки дейности и спорт, иновация, екология, гражданско общество и др. Обща стойност на финансираните добри идея е в размер на 50 000лв., към тази сума всеки печеливш проект ще добави и солиден собствен принос.Печелившите идеи за проекти имат важната задача да мотивират всички останали участници да творят все по-интересни и добри малки проекти за следващото издание на събитието. Като основен резултат от реализирането на малките проекти е трайно мотивиране и обединяване на хора от различни сектори за генериране на идеи, тяхното реализиране и партниране за постигане на устойчивост.

МИГ Лясковец - Стражица проведе публично промотиращо събитие по проект ”Панаир на добрите идеи” в град Стражица