Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до неизвестен собственик на УПИ XVIII-1155 в кв. 98 по плана на гр. Лясковец 24.01.2022 Съобщение до неизвестен собственик на УПИ XVIII-1155 в кв. 98 по плана на гр. Лясковец, с административен адрес ул. "В. Левски" 24.

Обявление №М-3715 #1 / 14.01.2022 г.