Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до Таня Иванова Илиева и Деян Илиев Димитров с адрес гр. Лясковец, ул. „Росица“ №4, вх. Г, ет. 4, ап. 12 04.11.2019 Съобщаваме ви, че Обявление № УТ-01-4498 / 24.09.2019 и Заповед №2030 / 24.09.2019г. на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес: гр. Лясковец, ул. „Росица“ №4, вх. Г, ет. 4, ап. 12. Изпратените писма са върнати в цялост с гриф „Пратката не е потърсена от получателя“.  С оглед гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от АПК е публикувано настоящото съобщение, както и Обявление №УТ-01-4498 / 24.09.2019 и Заповед №2030 / 24.09.2019г. на Кмета на Община Лясковец на интернет страницата на Община Лясковец и на таблото за съобщения в Общината.   Дата на поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в Община Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 и на интернет страницата на Община Лясковец: 04.11.2019 год.

Обявление №УТ-01-4498 / 24.09.2019 г. и Заповед №2030 / 24.09.2019 г.