Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 445 / 25.03.2010

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 39 от заседание
на ОбС, проведено на 25.03.2010 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 445

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2010 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на чл.13, ал.2 от Устройствения правилник на общинска администрация на Община Лясковец и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец април до края на 2010 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План-сметка за необходимите финансови средства в размер на 19 000 лева за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец април до края на 2010 година, съгласно Приложение № 2.


Приложение № 1
на Решение № 445 от 25.03.2010 г.
на Общински съвет - Лясковец


КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
от месец април до края на 2010 година


Месец април

Среща на кмета на града със служители на здравеопазването.

Срок : 07.04.2010 г.
Организатор:
Община Лясковец

Седмица на гората и земята - залесяване и почистване на местност “Стадиона” и “Светицата”.

Срок : 13.04.2010 г.
Организатор:
ТД”Янтра - 1915”

Празник на балета.

Срок : 26.04.2010 г.
Организатор:
Читалище “Напредък - 1870”

Участие на театрална група - с.Козаревец в ХІІ Национален преглед на любителския театър.

Срок : април 2010 г.
Организатори:
Кметство с.Козаревец
Читалище “Земеделец - 1899”

40 години от създаването на Пенсионерски клуб № 1.

Срок: април 2010 г.
Организатор:
КП № 1

Общински детски спортен празник в с.Джулюница.

Срок : април 2010 г.
Организатор:
Кметство с.Джулюница

Отбелязване на 150 г. от рождението на Захари Стоянов и 120 г. от смъртта на Павел Калянджи. Тематични предавания по кабелно радио.

Срок: април 2010 г.
Организатор:
Община Лясковец

Месец май

Шести май - Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.

Срок: 06.05.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Тематично радиопредаване по повод 9 май - Ден на Европа.

Срок: 09.05.2010 г.
Организатор:
Община Лясковец

Отбелязване 45 години от създаване на ЦДГ “Пчелица.

Срок: май 2010 г.
Организатор:
ЦДГ”Пчелица”

Честване 25 годишен юбилей на клуба на пенсионера с.Добри дял и 10 г. юбилей на ПГ “Еделвайс”.

Срок: май 2010 г.
Организатор:
Читалище, с.Добри дял
КП “Национал”

21 май - празник на с.Драгижево.

Срок: 21.05.2010 г.
Организатор:
Кметство с.Драгижево

Общински преглед на художествената самодейност - с.Драгижево.

Срок: 21.05.2010 г.
Организатор:
Читалище “Развитие - 1894”

24 май - празник на с.Джулюница.
Срок: 24.05.2010 г.
Организатор:
Кметство с.Джулюница

Спортно - туристически празник “Движи се и победи - пролет 2010”.

Срок: 30.05.2010г.
Организатори:
Община Велико Търново, РИОКОЗ,
ТД “Трапезица 1902”,
Община Г.Оряховица,
Община Лясковец

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура.
Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на общината с дейци на просветата и културата.

Срок: 24.05.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък - 1870”,
Училищата от общината

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка - откриване на изложба и награждаване.

Срок: 23.05.2010 г.
Място: с. Джулюница
Организатори:
Община Лясковец
НЧ ”Пробуждане-1896” с. Джулюница
ОУ “П.Р.Славейков“ с. Джулюница

Отбелязване на 170 г. от рождението на Недьо Жеков. Тематично предаване по кабелно радио.

Срок: май 2010 г.
Организатор:
Община Лясковец

Месец юни

1 юни - театър за децата от общината.
Срок: 01.06.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец;
ЦДГ;
Читалище “Напредък - 1870”

Втори юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествен ритуал с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите във войните лясковчани.

Срок: 02.06.2010 г.
Организатор:
Община Лясковец

14 юни - кулинарен празник “Шарена трапеза” в с.Джулюница

Срок: 14.06.2010 г.
Организатор:
Кметство с.Джулюница

Участие на певческите състави: Група за стари градски песни “Незабравка”от с.Мерданя и ПГ “Еделвайс” с.Добри дял в Международен фолклорен фестивал “Евро фолк - Черно море” - Приморско 2010.

Срок: 24.06- 04.07.2010г.
Организатори:
Община Лясковец,
КП “Надежда” с.Мерданя,
КП “Национал” с.Добри дял

160 години от рождението на Иван Вазов - творчески портрет. Предаване по кабелното радио.
Срок: 27.06.2010 г.
Организатор:
Читалище “Напредък - 1870”

Петровден – Празник на град Лясковец. Честване празника на града, като в програмата се включат и:
-представяне историческото наследство на Васил Левски;
-поетична вечер на местни автори.

Срок: 25-29.06.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък - 1870”

Годишна награда за ученически постижения. Награждаване.

Срок: 29.06.2010 г.
Организатор:
Община Лясковец,


Месец юли

154 години от въстанието на капитан дядо Никола. По стъпките на капитан Дядо Никола. Лясковец (Петропавловски манастир) - гр. Габрово – с. Дончевци – гр. Трявна.

Срок: 29.07 - 02.08.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец,
ТД “Янтра - 1915”

Отбелязване на 173 години от рождението на Васил Левски. Тематично предаване по кабелно радио.

Срок: 18.07.2010 г.
Организатор:
Община Лясковец

Месец август

Успение на Пресвета Богородица – празник на с. Добри дял.

Срок: 15.08.2010 г.
Организатор:
Кметство с. Добри дял

Откриване на обновената модернизирана сграда на читалище “Земеделец - 1899”, с. Козаревец.

Срок: 08.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Читалище “Земеделец - 1899”
с.Козаревец

Месец септември

Отбелязване на 6 септември – 125 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия и 102 години от обявяване на Независимостта на България.

Срок: 06.09.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец
Читалище „Напредък- 1870”

Участие на певческите състави: ВГ “Младост” от с.Козаревец, Фолклорна група “Ален божур” с.Джулюница и Вокална група “Чаровна възраст”, Група за обработен фолклор и стари градски песни с. Драгижево в Международен фолклорен събор “Искри от миналото” - “Априлци - 2010”.

Срок: 09.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец,
ПК “Вяра”с. Драгижево,
ПК №1,
ПК ”Здравец” с. Козаревец,
КП “Златна есен” с. Джулюница

Отбелязване 70 години от основаването на футбола в Джулюница и 50 години от спечелването на титлата “Републикански селски шампион по футбол”.

Срок: 09.2010 г.
Организатор:
Кметство с. Джулюница

Месец октомври

Отбелязване на 30 години от основаването на клуб на пенсионера с.Джулюница.

Срок: 10.2010 г.
Организатор:
ККП “Златна есен”

Спортно - туристически празник “Движи се и победи - есен 2010”.

Срок: 10.2010 г.
Организатори:
Община Велико Търново, РИОКОЗ,
ТД “Трапезица 1902”,
Община Г.Оряховица,
Община Лясковец

Ден на Българската община. Спортен празник за учениците от училищата в общината.

Срок: 12.10.2010 г.
Организатори:
Общински съвет,
Общинска администрация,
Училища в общината

Отбелязване на 95 години от учредяването на ТД “Янтра - 1915” и 10 години от възстановяване на същото.

Срок: 10.2010 г.
Организатор:
ТД „Янтра - 1915”

Петковден - празник на с. Козаревец.

Срок: 14.10.2010 г.
Организатор:
Кметство с. Козаревец

Димитровден - празник на с. Мерданя.

Срок: 26.10.2010 г.
Организатор:
Кметство с. Мерданя

Месец ноември

Първи ноември - ден на народните будители. Областен литературен конкурс “Цани Гинчев и Никола Козлев” - връчване на награди и празничен концерт.

Срок: 01.11.2010 г.
Организатори :
Община Лясковец,
Читалище “Напредък-1870”

Отбелязване 130 години от рождението на Йордан Йовков. Литературен портрет, представен по общинско кабелно радио.

Срок: 01.11.2010 г.
Организатор :
Читалище “Напредък - 1870”

Отбелязване на:
- 190 г. от рождението на Манол Стателов;
- 170 г. от рождението на Павел Теодорович;
- 150 г. от смъртта на Пеньо Давидов;
- 125 г. от Сръбско-българска война.
Тематични предавания по кабелно радио.

Срок: ноември 2010 г.
Организатор:
Община Лясковец

Месец декември

140 години от основаването на НЧ “Напредък - 1870”. Празничен концерт и литературен конкурс “Духът на една светиня”.

Срок: 17.12.2010 г.
Организатор:
Читалище “Напредък-1870”

Коледно-новогодишни празници.

Срок: 18- 31.12.2010 г.
Организатори:
Община Лясковец,
Читалище “Напредък - 1870”


Приложение № 2
на Решение № 445 от 25.03.2010 г.
на Общински съвет - Лясковец

П л а н - с м е т к а

Относно: Обезпечаване с необходимите средства за провеждането на празниците, включени в Културния календар на Община Лясковец от месец април до края на 2010 година.


Месец април
Среща на кмета на града със служители на здравеопазването.
Сума: 200 лева

40 години от създаването на Пенсионерски клуб № 1.
Сума: 200 лева

Общински детски спортен празник в с.Джулюница.
Сума: 250 лева

Месец май
Шести май - Ден на храбростта и празник на българската армия. Тържествено честване.
Сума: 100 лева
50 лева за Джулюница

Отбелязване 45 години от създаване на ЦДГ “Пчелица.
Сума : 300 лева

21 май - празник на с.Драгижево.
Сума: 200 лева

Честване 25 годишен юбилей на клуба на пенсионера с.Добри дял и 10 г. юбилей на ПГ “Еделвайс”.
Сума: 200 лева

Спортно - туристически празник “Движи се и победи - пролет 2010”.
Сума: 200 лева

24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура. Празнично честване с участието на ученици от учебните заведения и читалището. Среща на кмета на общината с дейци на просветата и културата.
Сума: 250 лева

Общински конкурс “Цоньо Калчев” за детска рисунка – откриване на изложба и награждаване.
Сума: 200 лева

Месец юни

1 юни - театър за децата от общината.
Сума: 1000 лева

Втори юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България.
Тържествено събрание с поднасяне венци и цветя на Паметника на загиналите лясковчани във войните.
Сума: 100 лева

14 юни - кулинарен празник “Шарена трапеза” в с.Джулюница.
Сума: 100 лева

Участие на певческите състави: Група за стари градски песни “Незабравка” от с.Мерданя и ПГ “Еделвайс” с.Добри дял в Международен фолклорен фестивал “Евро фолк - Черно море” - Приморско 2010.
Сума: за всеки състав:
200 лева - с.Мерданя
200 лева - с.Добри дял

Петровден – Празник на град Лясковец. Честване празника на града, като в програмата се включат и:
- представяне историческото наследство на Васил Левски;
- поетична вечер на местни автори.
Сума: 10 000 лева

Годишна награда за ученически постижения. Награждаване.
Сума: 500 лева

Месец юли

154 години от въстанието на капитан дядо Никола. По стъпките на капитан Дядо Никола. Лясковец (Петропавловски манастир) - гр. Габрово – с. Дончевци – гр. Трявна
Сума: 250 лева

Месец септември

Отбелязване на 6 септември – 125 години от съединението на Княжество България и Източна Румелия и 102 години от обявяване на Независимостта на България.
Сума: 100 лева

Отбелязване 70 години от основаването на футбола в Джулюница и 50 год. от спечелването на титлата “Републикански селски шампион по футбол”.
Сума: 250 лева

Участие на певческите състави: ВГ “Младост” от с.Козаревец, Фолклорна група “Ален божур” с.Джулюница и Вокална група “Чаровна възраст”, Група за обработен фолклор и стари градски песни с.Драгижево в Международен фолклорен събор “Искри от миналото” - “Априлци-2010”.
Сума: за всеки състав
200 лева - с.Козаревец
200 лева - с.Джулюница
200 лева - с.Драгижево
200 лева - ПК №1

Месец октомври

Отбелязване на 30 години от основаването на клуб на пенсионера с.Джулюница.
Сума: 200 лева

Спортно - туристически празник “Движи се и победи - есен 2010”.
Сума: 200 лева

Ден на Българската община. Спортен празник за учениците от училищата в общината.
Сума: 500 лева

Отбелязване на 95 години от учредяването на ТД “Янтра - 1915” и 10 години от възстановяване на същото.
Сума: 250 лева

Петковден - празник на с. Козаревец.
Сума: 200 лева

Димитровден - празник на с. Мерданя.
Сума: 200 лева

Месец ноември

Първи ноември - ден на народните будители. Областен литературен конкурс “Цани Гинчев и Никола Козлев” - връчване на награди и празничен концерт.
Сума: 1000 лева

Месец декември

Коледно - новогодишни празници.
Сума: 800 лева

Обща сума: 19 000 лева


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/