Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Връчване по AПК Съобщения от 2024 година

27.06.2024

Съобщение до Красимира Стоянова

Съобщаваме ви, че Обявление №М-775#3 / 31.05.2024 г. на Кмета на Община Лясковец, е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

27.06.2024

Съобщение до Диана Терентиева

Съобщаваме ви, че Обявление №М-775#3 / 31.05.2024 г. на Кмета на Община Лясковец, е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

22.04.2024

Съобщение до Диана Терентиева

Съобщаваме ви, че Обявление №М-775#1 / 12.03.2024 г. на Кмета на Община Лясковец, е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

22.04.2024

Съобщение до Красимира Стоянова

Съобщаваме ви, че Обявление №М-775#1 / 12.03.2024 г. на Кмета на Община Лясковец, е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф…

02.02.2024

Съобщение до Йордан Баев

Съобщаваме ви, че Обявление №М-2583 #5 / 18.12.2023 г., на Кмета на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с гриф „Не е…

02.01.2024

Съобщение до Йордан Баев

Съобщаваме ви, че Обявление №М-4307 #1 / 07.12.2023 г., на Главния архитект на Община Лясковец е изпратено на постоянния ви адрес. Изпратеното писмо е върнато в цялост с…