Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите за стопанската 2023/2024 27.10.2023 Заповеди №№ 2183, 2179, 2181, 2182, 2180, 2178 / 25.10.2023 г. за предоставяне правото на ползване върху имоти или част от имоти, които попадат в масивите за ползване от ползвателите, съответно в землищата на гр. Лясковец, с. Джулюница, с. Добри Дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя, съгласно одобрено доброволно споразумение за стопанската 2023/2024.

Заповеди №№ 2183, 2179, 2181, 2182, 2180, 2178 / 25.10.2023 г.