Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги в Община Лясковец 12.10.2023 Съгласно чл. 49, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, считано от днес - 12.10.2023 г., Община Лясковец представя на вниманието на заинтересованите лица и организации Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги в Община Лясковец. В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Лясковец приема предложения и становища, относно Предложението за Национална карта на социалните услуги на общинско ниво в община Лясковец, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Анализ и Предложение за Национална карта на социалните услуги в Община Лясковец