Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 22970 - София от състава на Командване за логистична поддръжка 03.08.2023 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №РД-892 / 28.07.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е обявена 1 (една) вакантна длъжност за войник за приемане на военна служба на лице, завършило граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за длъжността: „Младши специалист по физическа подготовка и спорт“ във военно формирование 22970 - София. 2. Конкурсът ще се проведе от 29.08.2023 г. до 30.08.2023 г. във военно формирование 22970 - София и включва: изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. 3. В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед №ОХ-665 / 12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219,00 лв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 15.08.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява