Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 01.08.2023 Община Лясковец, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 8, ал. 1 от същата наредба на Общината за подготовка и провеждане изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета е Иван Цонев – гл. специалист „БКД“ в Дирекция „ТУОСЕИ“. Община Лясковец има сключен договор от 03.04.2023 г. с ЕТ „Илияна Мусева“ за изпълнение на цитираните по-горе дейности. Регистрирани организации за защита на животните, които желаят да сътрудничат по подготовката и провеждане на дейностите по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4, могат да подадат заявление за участие в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” 1, тел.: 0619 22055, ел. поща: obshtina@lyaskovets.bg