Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани 10.03.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-194 / 07.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва: 1. В НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново - 150 длъжности. 2. Във военно формирование 22160, гр. Плевен - 100 длъжности. Срочната служба ще започне на 07.09.2023 г. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания: (чл. 59б. от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България) 1. да имат завършено най-малко основно образование; 2. да са годни за служба в доброволния резерв; 3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв; 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 6. да нямат друго гражданство; 7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване; 8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 28.04.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-194 / 07.03.2023 г. на министъра на отбраната