Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец приема заявления за участие в новата процедура за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до 10.05.2023 г. 15.02.2023 Община Лясковец приема заявления за участие в новата процедура за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до 10.05.2023 г. Община Лясковец Ви уведомява, че на 20.12.2022 г. беше даден старт на новата процедура за енергийна ефективност (т.н. „саниране“) на многофамилни жилищни сгради в режим на управление на етажната собственост съгласно Законa за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинска администрация Лясковец ще приема заявления за участие до 10.05.2023 г.