Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Справка за постъпилите предложения и възражения във връзка с проекта на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили 07.02.2023 Проектът на Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили и съображения за издаване на заповедта, са публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg) в секция Обяви на 03.01.2023 г. в съответствие с изискванията на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК). В рамките на законоустановения едномесечен срок от публикуване на обявлението за издаване на общия административен акт - Заповед за въвеждане на постоянна организация на движението за обособяване на паркинг в югоизточната част на УПИ I-за площад в квартал 80 по ПУП на гр. Лясковец, пред магазин „CBA“ с 9 бр. места за паркиране на леки автомобили в общинска администрация не са получени предложения и становища.