Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Националната гвардейска част 30.01.2023 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 (шест) оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, във Военноморските сили във военно формирование 52290 - Варна и на Националната гвардейска част - София, които следва да се заемат от лица завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Конкурсът ще се проведе в Националната гвардейска част от 08:30 ч. на 23.02.2023 г. на адрес: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 2 и включва: изпит по музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи: 13.02.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява