Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 - 2023 година 22.12.2022 На заинтересованите лица и организации се предоставя 30 дневен срок, считан от 22.12.2022 г. за предложения и становища. Предоставеният срок е предвиденият в чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане“ № 1 в деловодството на Общински съвет - Лясковец, или на следния електронен адрес: obsavet@lyaskovets.bg.

Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец мандат 2019 - 2023 година