Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс 12.12.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-1132 / 05.12.2022 г. на министъра на отбраната са обявени 1542 (хиляда петстотин четиридесет и две) длъжности за военни формирования (в. ф.) от състава на Сухопътните войски (СВ), Военноморските сили (ВМС) и Централно военно окръжие (ЦВО) за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба и от срочна служба в доброволния резерв, без провеждане на конкурс както следва: 1. За в. ф. от състава на СВ - 1387 (хиляда триста осемдесет и седем) длъжности. 2. За в. ф. от състава на ВМС - 29 (двадесет и девет) длъжности. 3. За военни окръжия от състава на ЦВО - 126 (сто двадесет и шест) длъжности. Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ №42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 27.10.2023 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-1132 / 05.12.2022 г.