Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец набира кандидати за доброволно формирование 01.12.2022 Община Лясковец съобщава на гражданите, че набира доброволци за сформиране на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях на територията на община Лясковец. Доброволец може да бъде всяко дееспособно физически лице, навършило 18 години. Кандидатите трябва да бъдат клинично здрави, да нямат психично заболяване и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако лицето е реабилитирано. За доброволното формирование може да кандидатства всеки, който има желание да помага на хората в беда и всеки, който иска да участва в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации. При кандидатстването за доброволци е необходим следния набор от документи - Заявление до кмета на Община Лясковец за членство в доброволното формирование; Формуляр за кандидатстване по образец; Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; Справка от психо диспансер, че лицето не се води на отчет; Свидетелство за съдимост; Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност; Декларация за съгласие за обработка на лични данни. При постъпване в доброволното формирование всяко лице доброволец ще бъде осигурено с професионална екипировка, ще премине през професионално обучение и ще бъде застраховано. Ще се възползва и от правото си на отпуск, съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител при участия в обучения и дейности по защита на населението. Кандидатите могат да подават своите документи в сградата на Община Лясковец, в информационен център, попълвайки приложения по образец за изискуемите документи, а по-подробна информация могат да получат в стая №24, ет.3 в общинската сграда. Всички, отговарящи на посочените по-горе условия и граждани, с изострено чувство за взаимопомощ и подкрепа, са „Добре дошли“ в общинското формирование като доброволци. Нека бъдем отговорни граждани и хора с отворени за подкрепа сърца!