Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост 18.11.2022 Заповед №2313 / 18.11.2022 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, представляваща лек автомобил марка „КИА“ модел „ПРЕЖИО“.

Заповед №2313 / 18.11.2022 г.