Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.11.2022 г. и 30.11.2022 г. в Съвместното командване на специалните операции 03.11.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-989 / 19.10.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) длъжности за сержанти в Съвместното командване на специалните операции (военно формирование 56100 - Пловдив), които следва да се заемат след провеждане на конкурс. Конкурсът включва: изпит по музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи: 11.11.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява