Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за изменение на заповед за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г. 25.10.2022 Заповед №ПО-09-312-1 / 20.10.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново, за изменение на заповед за одобряване на споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022/2023 г.

Заповед №ПО-09-312-1 / 20.10.2022 г.