Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразумения по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023 г. 04.10.2022 Заповед № ПО-09-312/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-313/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-311/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-310/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-309/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-308/27.09.2022 г. и Заповед № ПО-09-307/27.09.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022/2023 г. за землища на територията на община Лясковец.

Заповед № ПО-09-312/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-313/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-311/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-310/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-309/27.09.2022 г., Заповед № ПО-09-308/27.09.2022 г. и Заповед № ПО-09-307/27.09.2022 г.