Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Наближава крайният срок за подаване на декларации за вида и броя на съдовете за битови отпадъци и за имоти, които няма да се ползват през цялата 2023 година 03.10.2022 Отдел „Местни приходи“ при Община Лясковец напомня на юридическите лица собственици на имоти на територията на община Лясковец, че срокът за подаване на декларациите за вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се ползват през 2023 календарна година е до 31 октомври 2022 година. До 31 октомври 2022 година е и крайният срок за подаване на декларации от физически и юридически лица за имоти на територията на община Лясковец, които няма да се ползват през цялата 2023 година. Изискването към декларацията е да се опишат и подпишат всички съсобственици, да се опишат партидните номера за ел. енергия от Енерго-Про Продажби АД и за вода от ВИК „Йовковци“ ООД и имотът да не е основно жилище за някой от съсобствениците. Декларациите се подават в Центъра за административно обслужване на Община Лясковец, с адрес пл. „Възраждане“ №1. 31 октомври 2022 година също така е крайният срок за плащане на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2022 година и втора вноска на данъка върху превозните средства за 2022 година. При наличие на просрочени стари задължения както за имоти така и за превозни средства, погасяването им се извършва по реда на тяхното възникване.