Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина 02.09.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЛС-131 / 30.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ - гр. Варна е разкрита процедура за обявяване на 3 (три) матроски длъжности във военноморското училище, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед №ОХ-665 / 12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска длъжност е не по-малък от 1219,00 лв. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 14.10.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява