Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед №1093 / 27.06.2022 г. 26.08.2022 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Заповед №1093 / 27.06.2022 г., относно Проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV-661; V-660, VI-659 и VII-658, кв. 50 по действащия ПУП на с. Драгижево, общ. Лясковец, е влязла в законова сила на 25.08.2022 г.

Заповед №1093 / 27.06.2022 г.