Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции 17.08.2022 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №3РД-655 / 05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции при следния разчет: - за в. ф. 52630 - Пловдив: 8 (осем) длъжности; - за в. ф. 48650 - Пловдив: 13 (тринадесет) длъжности; - за в. ф. 56130 - Банкя: 9 (девет) длъжности; - за в. ф. 56100 - Пловдив: 2 (две) длъжности; - за в. ф. 54120 - Пловдив: 1 (една) длъжност; - за в. ф. 56130 - Банкя: 6 (шест) длъжности; 2. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс който включва: извършване оценка на психологична пригодност, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. 3. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал – на по-предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - до 09.09.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява