Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 г. 03.08.2022 Заповед №ПО-09-15 / 03.08.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Лясковец за стопанската 2022/2023 г.

Заповед №ПО-09-15 / 03.08.2022 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Велико Търново