Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за въвеждане ограничение на скоростта в село Козаревец 28.07.2022 Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед № 39 / 07.01.2022 г. на Кмета на Община Лясковец е въведено ограничение на скоростта до 40 км/ч по общински път VTR1181 „Честово - Козаревец“ в участъка в урбанизираната територия на с. Козаревец. Монтирани са пътни знаци В26 „Забранено движението със скорост по-висока от означената (40 км/ч )” и Т2 „Табела с текст (1700 м)” за зоната на действие, в началото на населеното място на западния вход на с. Козаревец, в банкета на пътя, веднага след табела Д11 „Начало на населено място“ и в началото на населеното място на източния вход на с. Козаревец, в банкета на пътя, веднага след табела Д11 „Начало на населено място“ и на кръстовището за влизане на ул. „Васил Левски“ (общинския път) от ул. „Велико Търново“.   Ограничението се въвежда от 28.07.2022 г. с монтиране на пътните знаци Б26 и Т2 (1700 м).