Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява относно обявяване на вакантна длъжност в служба „Военна полиция“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) 19.07.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ОХ-658 / 11.07.2022 г. на Министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност в служба „Военна полиция“ за офицер, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) при следните основни критерии: 1. Наименование на длъжността: „Инспектор, военен разследващ полицай“ в сектор „Разследване“ в отдел „Разследване на престъпления“ в Регионална служба „Военна полиция“ - Варна. 2. Място за изпълнение на службата: Регионална служба „Военна полиция“ - Варна. 3. Основни изисквания: - минимално образование и квалификация: висше, придобита гражданска специалност „Право“; - образователно-квалификационна степен: „Магистър“; - придобита юридическа правоспособност; - юридически стаж - 6 месеца. Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.   Комплект-документи се получават и подават лично на адрес: гр. Варна, ул. „Капитан Рончевски“ (товарен портал на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от страната на НАП - Варна), тел. 052 55 819. Срок за подаване на документи - 19.07.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Заповед №ОХ-658 / 11.07.2022 г.