Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 19.07.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед №ЗРД-847 / 04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 265 (двеста шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военни формирования от Сухопътните войски, съгласно следния разчет: 1. в гарнизон София: 18 (осемнадесет) броя; 2. в гарнизон Стара Загора: 45 (четиридесет и пет) броя; 3. в гарнизон Ямбол: 35 (тридесет и пет) броя; 4. за в. ф. 52740 - Хасково: 20 (двадесет) броя; 5. за в. ф. 34750 - Карлово: 102 (сто и два) броя; 6. в гарнизон Плевен: 30 (тридесет) броя; 7. за в. ф. 54990 - Враца: 7 (седем) броя; 8. за в. ф. 54060 - Шумен: 5 (пет) броя; 9. за в. ф. 42600 - Мусачево: 15 (петнадесет) броя.   Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 26.08.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява