Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорване на точка 3 от Решение № 390 от 14.04.2022 г. на Общински съвет - Лясковец 23.06.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че Кмета на Община Лясковец обжалва пред Административен съд - Велико Търново т.3 от Решение № 390/14.04.2022 г. на Общински съвет – Лясковец в частта, с която на основание чл.21, ал.1, т.5 във връзка с чл.38, ал.7 от ЗМСМА са определени размерете на трудовите възнаграждения на кмета на Община Лясковец и кметовете на населените места в Община Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец