Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 11.05.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-547/08.04.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, дислоцирани в гарнизоните София и Смядово, съгласно следния разчет: 1. за военно формирование 52480 - София: 11 (единадесет) длъжности; 2. за военно формирование 22720 - Смядово: 2 (две) длъжности. В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-30/14.01.2021 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската войнишка длъжност е не по-малък от 1016,00 лв. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 17.06.2022 г. Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Лясковец, партер и на телефони: 088 723 7702 - офис за военен отчет в Община Лясковец 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Обява