Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на сержанти/старшини, оркестранти на военна служба в духови оркестри от военни формирования на Българската армия, на 13.04.2022 г. и 07.09.2022 г. в Националната гвардейска част - гр. София 31.03.2022 Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 20 (двадесет) оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: София, Стара Загора, Карлово, Варна и Пловдив съгласно следния разчет: 1. за военно формирование 42830 - София: 5 (пет) броя; 2. за военно формирование 24150 - Стара Загора: 2 (два) броя; 3. за военно формирование 34750 - Карлово: 6 (шест) броя. 4. за военно формирование 56100 - Пловдив: 4 (четири) броя; 5. за Представителен духов оркестър на Военноморските сили: 1 (един) брой; 6. за Гвардейски представителен духов оркестър: 2 (два) броя. Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи: - кандидати за оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции - до 23.03.2022 г.; - кандидати за оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър - до 10.08.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Обява