Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 25.03.2022 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл.22 ал.2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 11.03.2022 г. Решение № 12/22.02.2022 г. по Административно дело № 726/2021 г., постановено от Административен съд – Велико Търново, са отменени като незаконосъобразни нормите на чл.9, чл.10 и чл.13, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 – 2023 г., приет на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА с Решение № 106 по Протокол № 14/25.06.2020 г. на Общински съвет - Лясковец.   Георги Петров Председател на Общински съвет – Лясковец

Решение № 12/22.02.2022 г. по Административно дело № 726/2021 г., постановено от Административен съд – Велико Търново