Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение до собствениците на хотели, къщи за гости и места за настаняване на територията на община Лясковец 25.03.2022 Във връзка с постъпило в Общинска администрация-Лясковец писмо от Съветника на Министър-председателя на Република България г-жа Десислава Рангелова, кметът на община Лясковец, информира хотелиерите и собствениците на къщи за гости на територията на община Лясковец за следното: Във връзка с отпускането на средства на местата за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България, вследствие на военните действия в Република Украйна, съгласно РМС № 145 / 10.03.2022 г., желаещите да ползват тези средства хотелиери и собственици на къщи за гости, следва да попълнят приложения формуляр и да го изпратят на електронна поща: ua.displaced@tourism.government.bg Приложение: формуляр

Формуляр