Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина 07.03.2022 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-142/24.02.2022 г. на командира на Военновъздушните сили са обявени 169 (сто шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили както следва: - за в. ф. 32040 - Крумово, 28000 - Граф Игнатиево, 36150 - Стара Загора, 34820 - Батак, 26810 - Поповица и 54930 - София: 51 (петдесет и един) броя; - за в. ф. 22320 - Божурище, 34420 - Костинброд, 34630 - Божурище, 44510 - София, 26450 - София, 32610 - Банкя, 54320 - Божурище, 24980 - Божурище и 36010 - Медковец: 42 (четиридесет и два) броя; - за в. ф. 26600 - Братово, 44380 - Братово, 28770 - Балчик и 36910 - Балчик: 9 (девет) броя; - за в. ф. 5290 - Долна Митрополия, 42520 - Щръклево и 54930 - София: 14 (четиринадесет) броя; - за в. ф. 26030 - Безмер и 54930 - София: 22 (двадесет и два) броя; - за в. ф. 26720 - Черноморец, 36780 - Шабла и 52860 - Кичево: 8 (осем) броя; - за в. ф. 44510 - София, 26450 - София, 24980 - Божурище и 36010 - Медковец: 23 (двадесет и три) броя. 2. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс в периода от 29.08.2022 г. до 09.09.2022 г. по предварително изготвен график. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документите - 29.04.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина