Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част 04.03.2022 1. Офис за военен отчет в община Лясковец Ви информира, че със заповед № РД-118/24.02.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част (военно формирование 54800 – гр. София) на 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници както следва: - Гвардеец - 40 (четиридесет) броя; - Номер от разчет - 1 (един) брой; - Младши охранител - 1 (един) брой; - Младши шофьор - 8 (осем) броя. 2. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности участват в провеждането на конкурс, който включва: измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. Срок за подаване на документи - 21.04.2022 г.   Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново   Забележка: Поради ремонт на офиса за военен отчет в община Лясковец, административното обслужване на гражданите се извършва съвместно в офиса за военен отчет в община Горна Оряховица.

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част