Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Справка за постъпилите предложения и становища във връзка с проекта на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница 01.03.2022 Проектът на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница и съображенията за издаването им, са публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец (www.lyaskovets.bg) в секция Обяви на 25.01.2022 г. в съответствие с изискванията на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В рамките на законоустановения едномесечен срок от публикуване на обявлението за издаване на общ административен акт - Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница, в общинска администрация не са получени предложения и становища от заинтересовани лица, относно проекта на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница.